COOKIES

Cookies are small text files used by our sites in order to provide users a more effective, customized experience on site. At YippieYarnYay, we use four types of cookies. You can read about the cookie categories below and what we use them for. 

Obligatory cookies are required for the site to function properly. Without these cookies, base functions such as page navigation and the ability to log into your user account would not be possible. We even gather some information through cookies, for analytical purposes, in order to improve our site and provide us the information necessary to effectively advertise. In some cases, this cookie data is shared with our partners, for example in cases of collaborative-marketing in which we share a pseudonymized order number to connect sales and returns with traffic from these partners. In such cases, IP addresses are shared with these partners to prevent fraud, but they are not saved any longer than necessary. Processing of cookies in this category is based on our mutual interest to understand and improve the ways in which our site is used and to convert our partners into traffic on our site via their channels.

Settings enable the site to remember information which affects the way the site functions or looks. This can be, for example, which types of cookies you wish to use.

Personalization We use information about how you use the site, your order history and other identifiers to offer you a better experience, customized to meet your preferences, on our site. This means you can be pointed in the direction of personal promotions and offers which focus on products you like. Note that we will never process sensitive data about you, such as your order history of intimate products and the like, in order to customize the site.

Marketing We use cookies to show advertisements and offers we believe you will be interested in, which are customized based on your preferences. Note that you cannot choose to opt-out of our ability to show ads on external websites, but you do have the right to decide whether or not we use your user information to customize the content in the ads. That can be, for example, information about previous beach wear purchases which may result in beach wear advertisements, or that you shopped from YippieYarnYay.com thus we assume you have an interest in special offers from YippieYarnYay. These cookies are processed based on our mutual interest to provide you with the most relevant information possible, but you always have the right to deactivate them below and therefore end the processing of your user information for the purpose of serving custom ads. We forward certain aspects of this information to marketing and analytical companies with which we collaborate, giving them the ability to customize and improve their services. Note that we will never process sensitive data about you, such as your order history of intimate products and the like, in order to provide customized recommendations for such products.

Cookie Settings

Note that settings for cookies are attached solely to the web browser in which you specified the settings.

Thus, you may need to update your preferences on multiple platforms, if you use a variety of web browsers.

If you are a member and approve our Membership Terms, YippieYarnYay will process your personal data (by gathering cookies, among other ways) as described in the membership terms and Privacy Policy.

You have the same right and possibility to deactivate cookies according to that which is described above. 

How to Remove Cookies

If you no longer wish to use cookies, aside from deactivating the ones mentioned above, you can turn off cookies in the settings of your web browser. You can even set your browser to notify you each time our site attempts to place a cookie on your computer.

You can also delete past cookies through your web browser.

How you remove cookies depends on which browser you use.

You can find that information here: 

Your current state: Allow all cookies (Necessary, Preferences, Personalization, Marketing). 

Change your consent  |  Withdraw your consent


CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at info@yippieyarnyay.com or by mail using the details provided below:

YippieYarnYay v/Sharlene Hanson
info@yippieyarnyay.com
Vangeleds-Åsen 3, Rågeleje
3210 Vejby
Denmark
CVR: DK-xxxxxxxx


COOKIES

Hvad er Cookies?

Cookies er små tekstfiler der bruges på websites for at give dig som bruger et personligt tilpasset og mere effektiv oplevelse på siten. Hos YippieYarnYay bruger vi fire forskellige typer cookies. Nedenfor kan du læse om hver kategori af cookies, og hvad vi bruger dem til.

Nødvendige cookies er dem, der er brug for, så siten kan fungere korrekt. Uden disse cookies fungerer grundlæggende funktioner som navigering på siden og login til din brugerprofil ikke. Vi indsamler også nogen information gennem cookies med det analytiske formål at forbedre vores site og give os information omkring effektiviteten af vores markedsføring. I nogle tilfælde deles denne cookiedata med vores partnere ved eksempelvis affiliate markedsføring, hvor vi deler et pseudonymineret ordrenummer for at koble salg og returer med trafik fra disse partnere sammen. IP-adresser deles i nogle tilfælde med sådanne partnere for at undgå bedrageri, men gemmes ikke længere tid end nødvendigt. Behandlingen af cookies i denne kategori baseres på vores berettede interesse for at forstå og forbedre, hvordan vores site bruges, og for at kunne gengælde vores partnere for køb på vores site, der er kommet via deres kanaler.

Indstillinger lader en site huske information, der ændrer hvordan siten fungerer eller vises. Det kan eksempelvis være de cookie indstillinger, du vælger.

Personalisering Vi anvender information om, hvordan du bruger vores site, din købshistorik og anden identifiserende information, for at tilbyde dig en bedre oplevelse af vores site, som tilpasses dine præferencer. Dette betyder, at du kan få personlige kampagner vist, og tilbud der er tilpasset efter produkter, du kan lide. Bemærk, at vi aldrig vil behandle data om køb af intimprodukter eller lignende for at give et personifiseret indhold på siten.

Markedsføring Vi anvender cookies for at vise annoncer og tilbud, som vi tror, du er interesseret i, og som er tilpasset efter dine præferencer. Bemærk, at du ikke kan frasige dig at få vores annoncer vist på eksterne websites, hvilket vi kun gør, når vi har ret til at anvende din brugerinformation for at tilpasse annoncen. Det kan f.eks. være information om, at du tidligere har købt en skjorte og derfor får en annonce med skjorter vist, eller hvis du har købt noget fra YippieYarnYay, vil vi tro, du kunne være interesseret i tilbud fra YippieYarnYay. Sådanne cookies håndterer vi baseret på vores berettede interesse for at kunne give så relevant information til dig som muligt, men du har altid mulighed for at inaktivere dem nedenfor, og dermed vil vores håndtering af din brugerinformation for at vise tilpassede annoncer stoppe. Vi videresender nogle dele af sådanne informationer til de annonce- og analysevirksomheder, vi samarbejder med, som får mulighed for at bruge den til at tilpasse og forbedre deres tjenester. Bemærk, at vi aldrig bruger købshistorik på intimprodukter eller lignende data for at udforme annoncer for sådanne typer varer.

Cookie indstillinger

Bemærk, at indstillingerne for disse cookies kun omfatter cookies i den browser du udfører disse indstillinger på, så du kan have brug for at opdatere dine indstillinger flere steder, hvis du bruger flere forskellige browsere. Hvis du bliver medlem og godkender vores medlemsvilkår, vil YippieYarnYay behandle dine personoplysninger (bl.a. ved at indsamle nye cookies) på den måde, det beskrives i medlemsvilkårene og i integritetspolitikken. Du har samme ret og mulighed for at inaktivere cookies som beskrevet i afsnittet ovenfor.

Hvordan fjerner man cookies?

Hvis du ikke længere ønsker at bruge cookies, kan du, udover at inaktivere dem, som beskrevet i ovenstående afsnit, slette cookies i din browsers indstillinger. Du kan også indstille din browser til, at den giver dig besked hver gang et site forsøger at lægge en cookie på din computer. Via browseren kan du også slette tidligere lagrede cookies. Hvordan du fjerner cookies afhænger af, hvilken browser du bruger, og du finder information om det her: 

Din aktuelle tilstand: Tillad alle cookies (Nødvendig, Præferencer, Statistik, Markedsføring). 

Ændring af dit samtykke  |  Træk dit samtykke tilbage

KONTAKT OS
For mere information om YippieYarnYay’s fortrolighedspolitik, hvis du har spørgsmål, eller hvis du gerne vil klage - kontakt os venligst via e-mail på info@yippieyarnyay.com.

YippieYarnYay v/Sharlene Hanson
info@yippieyarnyay.com
Vangeleds-Åsen 3, Rågeleje
3210 Vejby
Denmark
CVR: DK-xxxxxxxx